Informácie o dobe dodania

 

Dodacie podmienky a termíny

A.Miestom plnenia zmluvy sa rozumie poštová adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov.
 

B.Dodanie tovaru je uskutočnené kvalifikovanou prepravnou službou GLS - kuriérom.

C.Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho  zaplatením kúpnej ceny v plnej výške.

D.Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar, ktorý má uvedenú dobu dodania do 3 pracovných dní k dodaniu spravidla  do 2 dní od potvrdenia elektronickej objednávky. Tovar, ktorý má uvedenú inú dodaciu dobu napr. dobu dodania 7-14 pracovných dní je vyexpedovaný pred uvedenými dňami. Kupujúci, ktorý si objedná produkty s rozdielnou dobou dodania, objednávka sa podriaďuje dlhšej dobe dodania, ak kupujúci nepožiada o rozdielne zaslanie.Ak kupujúci požiada o zaslanie tovarov vo viacerých balíkoch poštovné hradí za každý balík zvlášť. Uvedená dodacia doba pri produkte má informatívny predpokladaný charakter, tovar je odoslaný do max 14.pracovných dní od vykonania objednávky. Kupujúci je o odoslaní objednávky informovaný emailom. Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

E.Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané, alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

F .Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch.

Powered By OpenCart. Design by otaznik. SportTheme © 2012